top of page
Předplatné

Služby

DESIGN

  • zpracování projektové dokumentace od územního řízení a studie, přes stavební povolení až po prováděcí a výrobní dokumentaci

  • zajištění kompletního inženýringu od stavebního povolení až po kolaudaci

  • návrh umístění domu na pozemku včetně jeho tvaru s důrazem na energetickou optimalizaci

TECHNOLOGIE

  • součástí návrhu a provedení domu jsou moderní technologie, které zlepšují uživatelský komfort, snižují energetickou náročnost a zvyšují soběstačnost domu

design
technologie

ENERGETIKA

  • při tvorbě energetického konceptu se zaměřujeme na minimální tepelné ztráty obálkou domu (důsledné provedení tepelné izolace podlah, stěn a střechy, kvalitní výplně otvorů), návrh vhodného zdroje tepla (např. tepelného čerpadla) s podílem obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) a efektivním řízeným větráním domu s rekuperací tepla

EKOLOGIE

  • v průběhu výstavby domu i jeho dalšího užívání se snažíme chovat zodpovědně ke svému okolí. Výběr vhodných materiálů s nižší uhlíkovou stopou, důsledné třídění a recyklace stavebních odpadů, nízké nároky na dodanou energii a šetrné zacházení s pitnou i dešťovou vodou patří mezi naše priority

energetika
ekologie

SECURITY

  • v případě požadavku umíme navrhnout  a zajistit bezpečí Vašeho domova od Elektronické zabezpečovací služby (EZS) napojenou na pult centrální ochrany, zabezpečení přístupových cest do domu, vestavěné trezory až po vnitřní nebo venkovní úkryty 

OPTIMALIZACE

  • balíček energetické optimalizace domu je vhodný i na stavební úpravy starších domů, které povedou při rozumných investičních nákladech k významné úspoře za platby vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Součástí našich služeb je i zajištění dotace v rámci NZU

security
optimalizace
bottom of page