Přeskočit na obsah


Certifikace BREEAM

BREEAM je ekologická certfikace budov, kterou vytvořila společnost BRE (British Research Establishment) a od r.1991 se začala uplatňovat ve Velké Británii, odkud se rychle rozvíjí do celé Evropy. Jejím cílem je skloubit ekonomické, společenské a environmentální aspekty stavebního inženýrství v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Stavebnictví hraje dominantní roli v ekonomice, např. při tvorbě HDP, zaměstnanosti, ale zároveň je jedním z hlavních zdrojů odpadů a znečištění ovzduší. Tyto škodlivé elementy stavebnictví si BREEAM klade za cíl minimalizovat stanovením pravidel a kontroly v průběhu výstavby, užívání či případné demolice objektu a to v následujících kategoriích:

 • management
 • komfort uživatelů
 • doprava
 • energie
 • materiály
 • voda
 • odpad
 • využití území a ekologie
 • znečištění
 • inovace
 • management
 

BREEAM je dynamicky se rozvíjející certifikace, jež si nachází své místo v legislativách západní zemí a velice rychle se rozvíjí i v ČR. Největší referencí certfikace BREEAM je Olympijský stadion v Londýně pro LOH 2012.

Certfikace BREEAM nabízí jedinečnou možnost, jak obohatit stavbu o exkluzivní přidanou hodnotu.

Nabízené služby

 • Poradenství a konzultace v rámci obchodní i realizační fáze projektu
 • Návrh dosažení určitého stupně certifikace BREEAM pro jednotlivé zakázky
 • Spolupráce ve všech fázích projektu – Preassessment, Design Stage, PostConstruction Stage
 • Průběžné hodnocení projektu až po vydání FINAL Certificate s dosaženým úrovněm certifikace
 • Konzultace se všemi účastníky certifikace – investor, generální dodavatel, projektant, subdodávky
 • Vypracování reportu

Výhody pro investora

 • 7,5% zvedne hodnotu budovy
 • 3,5% využitelnost budovy
 • 3% zvedne pronajímatelnost budovy
 • 8-9% sníží provozní náklady budovy

Výhody pro uživatele

 • Zaručený stupeň komfortu při práci i užívání budovy (příjemné klima, adekvátní osvětlení, doprava, apod.)
 • Komplexnost a propracovanost řízení a ovládání budovy
 • Minimalizace nákladů díky optimalizaci systému vytápění a osvětlení
 

Náklady na splnění požadavků BREEAM se pohybují v řádech jednotek procent (cca 1-3%) z celé ceny realizace, tj. maximální přidaná hodnota při minimálních vícenákladech.

Více referencí

Jsem akreditovaný hodnotitel certifikace BREEAM pro mezinárodní projekty pověřený společností BRE – číslo licence L300 1661. Licence BREEAM (.doc)

Více informací o certfikaci BREEAM na www.bre.co.uk

Trvale udržitelný rozvoj

 • Užití materiálů ze spolehlivých zdrojů
 • Minimalizace plýtvání vodou a elektrickou energií
 • Minimální dopad do ekologie zastavovaného území
 • Redukce odpadu jak při výstavbě tak při užívání budovy
 • Redukce znečištění ovzduší, podzemních vod, apod.
Banner
 

Stavební Engineering Přerov s.r.o.
K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI - Újezdec
gsm: (+420) 724 700 864
e-mail: dostalik@staveng.cz